Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

Z-SAN 30 - podkladní sanační omítka dle WTA 25 kg

Omítka Z-SAN 30 je určena k opravám a vyrovnání hrubých nerovností podkladu a též jako akumulátor solí při silném zasolení zdiva před aplikací sanační omítky Z-SAN 20. Pro správnou funkci sanačního omítkového systému musí být na vrstvě omítky Z-SAN 30 vždy nanesena sanační omítka Z-SAN 20. Omítka se dále používá pro vyrovnání podkladu pro montáž tzv. odvětrávaného systému (folie DELTA PT + lehčená omítka). Zrnitost 0-3 mm.

cena:

375 Kč


Cena bez DPH: 310 Kč

koupit:

ks