Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

WETISOL - 2-složková tekutá hydroizoační stěrka (7+2) kg

WETISOL je dvousložková hydroizolační maltová směs, určená pro pohodlnou aplikaci v plochách i na složitě tvarovaných podkladech. Předností, oproti asfalt. či plast. izolačním pásům a fóliím, je snadné následné zakotvení betonových či maltových směsí k vyzrálé vrstvě stěrky. Složka A – suchá: modifikovaná cementopísková směs, složka B – tekutá: syntetická polymerní vodná disperze.

Smícháním kapalné a suché sypké složky vznikne plastická, dobře zpracovatelná směs, po vyzrání zůstává vrstva trvale pružná.

Hydroizolační stěrka WETISOL se nanáší ve dvou vrstvách o celkové tloušče 1 - 3 mm a je vhodná především pro tyto aplikace:

  • k izolaci bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody
  • k izolaci ploch, vystavených účinkům povětrnosti – terasy, balkóny a jiné venkovní plochy
  • pro vnitřní i venkovní použití na stěny i podlahy, lze též použít pro vyspravení drobných trhlin v podkladu
  • k vytvoření pružných vrstev jako ochrany proti zemní vlhkosti a beztlakové stékající vodě
  • k izolacím vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí
  • k pružnému izolování pod keramické obklady v interiérech i exteriérech (sprchy.terasy, balkóny, podlahové vpusti)
  • jako pomocná hydroizolační vrstva pro některé plochy při řešení sanací vlhkého zdiva

Pro lepení obkladů a dlažeb na folii WETISOL použijte lepidlo KERAMOFIX Flex.

cena:

851 Kč


Cena bez DPH: 703 Kč

koupit:

ks