Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

TĚSNÍCÍ PÁS - elastická páska (120 mm) 50 bm

TĚSNICÍ PÁS je lineární pomocný prvek jako doplněk systému hydroizolačních produktů. Je zhotoven ze speciální polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem. Slouží k pružnému překlenutí a vyztužení kritických míst konstrukce, s vysokým rizikem vzniku poruch (prasknutí) samotné hydroizolační stěrkové fóliové vrstvy (místa dilatačních spár, styky panelů, přechody mezi odlišnými materiály ap.). Těsnicí pás je vysoce pružný, odolává širokému rozpětí teplot, zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin, vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu a odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám. Je určen pro trvale vlhké prostředí.

cena:

5.336 Kč


Cena bez DPH: 4.410 Kč

koupit:

ks