Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

SAN-B R2 RAPID - hrubozrnná rychletuhnoucí malta 25 kg

SAN-B R2

Malta SAN-B R2 Rapid odpovídá maltě SAN-B R2, má však urychlený nárůst pevnosti. Slouží k ručně prováděným reprofilacím a opravám betonových konstrukcí tam, kde je požadavek na rychlé znovuobnovení provozu. Max. tloušťka vrstvy v jednom pracovním záběru: 25 mm. Je vyráběna ve verzích TH (thixotropní – pro aplikace na stěny a stropy) a N (plastifikovaná – pro podlahy a vodor. plochy). Má vynikající přídržnost k podkladu, odolnost vůči CHRL a objemovou kompenzaci. Zrnitost 0-2 mm.
Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.

cena:

723 Kč


Cena bez DPH: 598 Kč

koupit:

ks

Podrobné informace v technickém listu:

Název Stáhnout
SAN-B R2