Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

SAN-B R1 - stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,5 mm

SAN-B R1

Jemnozrnná polymercementová stěrková malta SAN-B R1 je určena jako materiál pro tenkovrstvou, ručně prováděnou opravu a reprofilaci betonových konstrukcí. Tloušťka nanášené vrstvy v jednom pracovním záběru je max. 5 mm. Malta je také určena pro úpravu povrchu po hrubých reprofilacích betonových konstrukcí či pro úpravu (přehlazení) povrchu nových monolitických konstrukcí po jejích odbednění. Pokud jemnozrnnost směsi pro definitivní úpravu povrchu betonu není dostačující, je možné použít stěrky SAN-B R1F či SAN-B R1UF. Zrnitost 0-0,5 mm.
Malta splňuje požadavky TP SSBK pro reprofilační malty a TKP (kap.31) MDS. Třída dle ČSN EN 1504-3: R3.

cena:

629 Kč


Cena bez DPH: 520 Kč

koupit:

ks

Podrobné informace v technickém listu:

Název Stáhnout
SAN-B R1