Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

PROISOL - tekutá hydroiz. stěrka pod obklady a dlažbu 6 kg

Jednosložková pružná hydroizolační fólie na bázi vodné akrylátové disperze, určená pro vnitřní prostředí, HYDROFLEX je vhodná zejména jako:

  • hydroizolační prvek pod obklady a dlažby sprchových koutů a koupelen
  • izolace proti stékající vodě v různých typech provozu (myčky, vývařovny, nemocnice ap.)
  • těsnění sádrokartonových stěn při jejich použití v prostředí s odstřikující vodou (koupelny)

Stěrka se nanáší v 1 až 2 vrstvách o celkové tloušťce 1 - 2 mm.

Lze ji též použít pro vysprávku neaktivních trhlin v podkladu (do šířky 3 mm). V exponovanějších místech (rohy, vpusti) je vhodné stěrku vyztužit vloženou elastickou páskou (součást sortimentu). Pro lepení obkladů a dlažeb na folii HYDROFLEX použijte lepidla KERAMOFIX Super nebo KERAMOFIX Flex. Pro aplikace v exteriéru, v prostředí tlakové vody, trvalého zatížení vodou či pro vnější ochranu spodní stavby, použijte stěrky WETISOL nebo WETISOL 1C.

cena:

813 Kč


Cena bez DPH: 672 Kč

koupit:

ks