Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

Ke stažení

Referenční zakázky

Certifikát

Katalog

Návody

Přehled materiálů

Technologické postupy

Technické listy

Sanační omítky a systémy na vlhké zdivo

Sanace betonu – reprofilační malty a další produkty

Vápenné omítky a malty pro obnovu památek

Minerální stěrky, hydroizolační hmoty

Samonivelační stěrky a potěry, průmyslové podlahy - opravy

Speciální malty

Stavební lepidla cementová

Spárovací hmoty

Minerální omítky šlechtěné, břizolit

Barvy na beton – nátěrové systémy

Polypropylénová vlákna FIBRREX