Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

HYDROCREME INC - hydrofobizační krém 8 kg (IMESTA)

HYDROCREME INC je hydrofobizační krém pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti. Krémovitý tixotropní prostředek na bázi silanů a siloxanů určený k použití při dodatečné izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti. Po aplikaci do vrtů ve zdivu postupně proniká do okolí vrtu a vytváří souvislou hydrofobní clonu zabraňující vzlínání vody. Výrobek má vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou sanaci.

cena:

8.073 Kč


Cena bez DPH: 6.672 Kč

koupit:

ks