Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

FRESCOL - tónovaná fasádní barva vápenná 5,4 l (IMESTA)

Vodou ředitelná minerální nátěrová hmota pro finální povrchovou úpravu fasád z klasických omítek (vápenných či vápenocementových), popř. též pro interiéry. Zejména pro památkové objekty. Odstíny dle vzorníku. Podklad se penetruje prostředkem FRESCOL penetrace.

cena:

1.172 Kč


Cena bez DPH: 968 Kč

koupit:

ks