Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

FASO 105 E - štuková malta 20 kg

Štuková omítka je určena pro konečnou povrchovou úpravu lehčené jádrové omítky FASO LM na pórobeton, nopovou fólii DELTA PT a jiné nestabilní podklady. Mechanickofyzikální vlastnosti obou omítkových vrstev snižují riziko trhlin způsobovaných objemovými změnami pórobetonového podkladu v průběhu jeho vysychání. Směs lze použít i pro štukování běžných vápenocementových jádrových omítek.

cena:

322 Kč


Cena bez DPH: 266 Kč

koupit:

ks