Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty

ECOLOR BKH - hydrofobní ochranná barva na beton 13 kg

Akrylátová, vodou ředitelná barva ECOLOR BKH je určena pro finální nátěry betonových a železobetonových konstrukcí. Je omezeně paropropustná, silně hydrofobní, s vyšším difúzním odporem proti průniku CO2, NOX, a dalších exhalátových sloučenin, které spolu s vodou snižují pH betonu a zapříčiňují jeho karbonataci, ztrátu pevnosti, korozi armatur, a tím i celkovou destrukci konstrukcí. Podklad se před aplikací penetruje prostředkem PENECO EXTRA, barva se nanáší ve dvou vrstvách. Je speciálně určena pro nátěry betonu a tónuje se dle firemního vzorníku.

cena:

2.479 Kč


Cena bez DPH: 2.049 Kč

koupit:

ks