Sanace betonu, sanační omítky, vápenné omítky a malty